Tại Sao Nguyên Hàm Của 0 Lại Bằng Một Hằng Số C Bất Kỳ?

BanhoiTuidap Logo Đăng nhập Đăng ký BanhoiTuidap Logo Đăng nhập Đăng ký TRANG CHỦ
 • Tìm kiếm
 • Chủ đề
 • Hướng dẫn
1 Tại sao nguyên hàm của 0 lại bằng một hằng số C bất kỳ? 0 Mỹ Nương • 30 đã đăng: toán học nguyên hàm • • Bỏ theo dõi
 • Theo dõi bài viết qua tin nhắn
 • Theo dõi bài viết qua email
 • Bỏ theo dõi
Mỹ Nương đã hỏi 6.0 năm trước bởi Avatar: Mỹ Nương Mỹ Nương • 30 thêm bình luận... 0 Hữu Thiện • 30 đã đăng:

Gọi C là một hằng số bất kỳ, thì đạo hàm của C luôn luôn bằng 0, giả sử:

$$ \begin{align} & C = 5 \Rightarrow C' = 0 \\ & C = 100 \Rightarrow C' = 0 \\ & C = \pi \Rightarrow C' = 0 \\ & ..... \end{align} $$

Mà nguyên hàm là ngược lại của đạo hàm, do đó, nguyên hàm của 0 sẽ bằng một hằng số C bất kỳ:

$$\int 0 dx = C$$

Hữu Thiện đã đăng 6.0 năm trước bởi Avatar: Hữu Thiện Hữu Thiện • 30 đã bổ sung 6.0 năm trước bởi Avatar: Hữu Thiện Hữu Thiện • 30 thêm bình luận...
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để thêm câu trả lời. Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?) Chưa tìm được câu hỏi hoặc bài viết tương tự với chủ đề này Click chuột ngoài cửa sổ để nghe ở chế độ nền hoặc chọn dấu × để thoát khỏi NỘI DUNG
 • Tìm kiếm
 • Chủ đề
GIÚP ĐỠ
 • Giới thiệu
 • Hướng dẫn
 • Câu hỏi thường gặp
BANHOITUIDAP
 • Phản hồi
Sử dụng nội dung trên website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách bảo mật và Điều khoản của chúng tôi. © 2019 - BanhoiTuidap.com

Từ khóa » Nguyên Hàm Của 0 Bằng