Tìm Nguyên Hàm 0 | Mathway

Nhập bài toán... Giải tích Ví dụ Những bài toán phổ biến Giải tích Tìm Nguyên Hàm 0 Step 1Viết ở dạng một hàm số.Step 2Có thể tìm hàm số bằng cách tìm tích phân bất định của đạo hàm .Step 3Lập tích phân để giải.Step 4Tích phân của đối với là .Step 5Cộng và .Step 6Câu trả lời là nguyên hàm của hàm số . Cookies & Quyền riêng tư Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất. Thông tin khác

Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn có ít nhất 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

  • số
  • chữ cái
  • ký tự đặc biệt: @$#!%*?&

Từ khóa » Nguyên Hàm Của 0 Bằng