Truyền hình Cáp Sông Thu nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nộp thuế

Truyền hình Cáp Sông Thu nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nộp thuế

             Truyền hình Cáp Sông Thu vinh dự nằm trong Top 20 Doanh nghiệp nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nộp thuế
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013, ngày 15/04/2014 Cục thuế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013.
Tại hội nghị, Ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã biểu dương, ghi nhận tinh thần lao động hăng say và ý thức chấp hành nộp thuế tốt của nhiều doanh nghiệp. Sự phát triển của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng đảm bảo ổn định tình hình kinh tế- xã hội của thành phố, các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, Ông Võ Duy Khương cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và luôn thực hiện tốt pháp luật về thuế.
Để ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng bằng khen cho các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế năm 2013. Trong đó, Công ty Cổ Phần Truyền hình Cáp Sông Thu là một trong số các doanh nghiệp nhận được vinh dự trên.

thue2014

       Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2013 (QĐ số QĐ số 1592/QĐ-UBND ngày 15/03/2014)

thue2014_1

       Ông Văn Công Quang – TGĐ Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu nhận Kỷ niệm chương của Cục thuế Tp Đà Nẵng về việc “Công ty THC Sông Thu hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013” (QĐ số QĐ số 1592/QĐ-UBND ngày 15/03/2014)

thue2014_2

        Ông Văn Công Quang – TGĐ Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng về việc “Công ty THC Sông Thu thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2013” (QĐ số QĐ số 1592/QĐ-UBND ngày 15/03/2014)

Tham khảo và đăng ký dịch vụ truyền hình cáp sông thu tại đây.

Tham khảo và đăng ký dịch vụ internet wifi tại đây.