Lịch phát sóng kênh AXN ngày 02/03/2016 trên truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Truyền hình cáp sông thu đà nẵng giới thiệu Lịch phát sóng kênh axn ngày 02/03/2016   như sau:

00:45 THE VOICE (SEASON 10)

02:30 BLACKLIST, THE (SEASON 2)

03:20 ALIAS (SEASON 2)

04:10 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

04:40 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

05:10 THE VOICE (SEASON 8)

06:00 THE VOICE (SEASON 8)

07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 5)

08:35 ALIAS (SEASON 2)

09:30 BLACKLIST, THE (SEASON 2)

10:25 WAKE UP CALL

11:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 5)

12:15 THE VOICE (SEASON 10)

14:00 BLACKLIST, THE (SEASON 2)

14:55 ALIAS (SEASON 2)

15:45 THE VOICE (SEASON 8)

17:30 WAKE UP CALL

18:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6)

19:20 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 5)

20:10 THE VOICE (SEASON 10)

22:00 CSI : CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15)

22:55 THE BLACKLIST (SEASON 3)

23:50 CSI : CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15)

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

 Chương trình khuyến mãi lắp đặt truyền hình cáp sông thu đà nẵng:

Truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Tham khảo và đăng ký >>> Truyền hình cáp sông thu .

Tham khảo và đăng ký >>> Internet Sông Thu.

HOTLINE 0905 989 653