1. Điền Ao Hoặc Oao Vào Chỗ Trống . Chính Tả

Tìm kiếm Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 1 trang 4 vở bài tập Tiếng Việt... 1. Điền ao hoặc oao vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 1 trang 4 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

Advertisements (Quảng cáo)

1. Điền ao hoặc oao vào chỗ trống :

ngọt ng……. mèo kêu ng…… ng…..  ng…… ngán

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

– Cùng nghĩa với hiền …………………………..

– Không chìm dưới nước : ………………………

– Vật dụng để gặt lúa, cắt cỏ : ………………….

b) Chứa tiếng có vần an hoặc ang, có nghĩa như sau :

–  Trái nghĩa với dọc : ……………………….

–  Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước :           

–  Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc :

TRẢ LỜI:

1. Điền ao hoặc oao vào chỗ trống :

Advertisements (Quảng cáo)

Ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

– Cùng nghĩa với hiền : lành

– Không chìm dưới nước : nổi

– Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ : liềm

b) Chứa tiếng có vần an hoặc ang, có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với dọc là ngang

– Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước : hạn

– Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc : đàn

Danh sách bài tập

Chính tả – Tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Điền vào chỗ trống

Mục lục môn Tiếng Việt 3 (VBT)

 • Chính tả - Tuần 1 - Vở bài tập tiếng việt 3 tập 1
 • Luyện từ và câu - Tuần 1
 • Tập làm văn - Tuần 1
 • TUẦN 2
 • Chính tả - Tuần 2
 • Luyện từ và câu - Tuần 2
 • Tập làm văn - Tuần 2
 • Xem đầy đủ: Tiếng Việt 3

Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

 • Toán lớp 3
 • Tiếng Việt lớp 3
 • Tiếng Anh lớp 3 mới

Sách bài tập (SBT)

 • Vở bài tập Toán lớp 3
 • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

Luyện tập

Unit 10. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào thời gian giải lao?) trang 40 Sách bài tập tiếng Anh... Unit 10. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào thời gian giải lao?) trang 40 Sách bài tập tiếng Anh... Tiết 1: ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Ghi lại tên các sự vật được... Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1: ôn tập giữa học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.... Câu 1, 2, 3, 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 2: Bài 109 Luyện tập Bài 109 Luyện tập - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28 bài 109 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.... Bài 1 trang 6 Toán 3 Kết nối tri thức: Nêu số và cách đọc số Giải bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 3 tập 1 Sách Kết nối tri thức - Bài 1: Ôn tập các số đến... Hoạt động 2 trang 98 Toán lớp 3 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 243 x 2 Hướng dẫn làm bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 36: Nhân số có ba... © Copyright 2017 - BaitapSGK.com

Từ khóa » Chữ Có Vần Oao